Identity
Jaki jest cel Zarządzania Tożsamością i Dostępem?
November 23rd, 2021

Przedsiębiorstwa wymagają solidnych protokołów bezpieczeństwa, aby chronić swoje dane, w tym informacje o firmie i klientach. Celem zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przy jednoczesnym umożliwieniu osobom posiadającym odpowiednie poświadczenia, wglądu do tych części systemu, z których regularnie korzystają. Jako wiodący partner Okta, Squareball jest zaufanym zespołem, z którym można współpracować w zakresie wszystkich rozwiązań IAM. 

Zarządzanie tożsamością i dostępem

Zarządzanie dostępem i zarządzanie tożsamością to dwa podobne protokoły, które często są jednak mylnie utożsamiane. Istnieje jednak różnica między zarządzaniem tożsamością a zarządzaniem dostępem. Różnice te mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia skutecznego bezpieczeństwa. 

Zarządzanie tożsamością

Zarządzanie tożsamością to w istocie rzeczy strażnik dostępu do systemów i danych firmy. Dane uwierzytelniające użytkowników są dodawane do bazy danych zarządzania tożsamością i są sprawdzane przy próbie zalogowania się. Podczas gdy aplikacje internetowe mogą wymagać jedynie podania adresu e-mail i hasła, firmy zazwyczaj potrzebują silniejszej ochrony.

Ponieważ coraz więcej osób obecnie pracuje w domu, istnieje zwiększona potrzeba ochrony danych i podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów biznesowych. Oznacza to, że dane uwierzytelniające użytkowników muszą być kompleksowe i regularnie aktualizowane. Ponadto dane uwierzytelniające użytkowników, którzy opuścili firmę, powinny być jak najszybciej usuwane z systemu. certified consultants or 

Zarządzanie dostępem

W przeciwieństwie do zarządzania tożsamością protokół ten nie przechowuje danych użytkownika. W celu przeprowadzenia kontroli odwołuje się jednak do bazy danych zarządzania tożsamością. 

Gdy użytkownik zaloguje się do systemu, musi uzyskać dostęp do określonego obszaru w firmie. Ponieważ zarządzanie dostępem może odwoływać się do danych zarządzania tożsamością, nie wymaga żadnych dodatkowych informacji dotyczących logowania. 

Gdy użytkownik wybierze interesujący go obszar w systemie, protokół zarządzania dostępem sprawdzi, czy posiada on odpowiednie dane uwierzytelniające. Jeśli tak, to uzyskuje on do nich dostęp. Jeśli nie, użytkownik nie będzie mógł wejść do systemu.

Dodatkowe cele zarządzania tożsamością i dostępem

IAM pełni rolę wykraczającą poza autoryzację użytkowników. Niektóre firmy wykorzystują dane zebrane przez protokół do jeszcze silniejszego wzmacniania swoich zabezpieczeń. 

Zapobieganie oszustwom

Firmy zawsze poszukują sposobów na zminimalizowanie nadużyć zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych. IAM jest wykorzystywany do śledzenia wewnętrznych oszustw popełnianych przez samych pracowników, którzy nadużywają swoich uprawnień. 

IAM może wykrywać nieuczciwe transakcje w oparciu o wcześniej ustalone kryteria. System może być tak skonfigurowany, aby w przypadku wykrycia oszustwa wysyłał odpowiednie powiadomienie. 

Zgodność

Zarządzanie tożsamością i dostępem jest również wykorzystywane do badania przypadków prania brudnych pieniędzy i wykrywania podejrzanej działalności. 

Może się okazać, że IAM jest cennym dowodem przy udowadnianiu zgodności z wymogami regulacyjnymi i ochroną danych. Na podstawie danych można sporządzać raporty na żądanie min. służb. 

Podsumowanie

Jaki jest zatem cel zarządzania tożsamością i dostępem? Jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa systemów komputerowych przy jednoczesnym monitorowaniu wszelkich nieuczciwych działań. Choć zarządzanie tożsamością i dostępem ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, równie ważne są inne środki ostrożności, takie jak skuteczne szkolenie pracowników w tym zakresie jak i egzekwowanie regularnej zmiany haseł.

Więcej informacji można znaleźć w innych naszych artykułach,takich jak: "Kto korzysta z Okta".

Let's chat about CIAM

Discuss your requirements with one of our certified consultants or developers and learn how we can support your identity Strategy

Thanks! We'll be in touch shortly.

Squareball i OktaSquareball zapewnia organizacjom doświadczone zespoły produktowe, które projektują, definiują i rozwijają produkty cyfrowe. Zespoły te intensywnie współpracują z Okta i Auth0 we wszystkich przypadkach użycia, w tym B2C, B2B i B2E. Nasze działania koncentrują się na wdrażaniu CIAM, wdrażaniu Workforce i doradztwie w zakresie tożsamości. Jesteśmy również resellerami i oferujemy przeglądy bezpieczeństwa. Squareball jest ceryfikowanym Okta Premier Partner i Silver Solution Provider.